Privātuma politika

 

 

Ko nozīmē konfidencialitātes politika?

Šajā privātuma politikā mēs sniedzam jums, tīmekļa vietnes www.buvniecibaletak.lv (turpmāk - tīmekļa vietne) apmeklētājiem, informāciju par to, kā SIA Jumta segumi, žogi (uzņēmuma kods:  40203290388, adrese: Dārzciema iela 60B, LV- 1073 Rīga, Latvija) (turpmāk - uzņēmums) apstrādā jūsu personas datus, kurus jūs varat sniegt, apmeklējot kādu no uzņēmuma veikaliem, tīmekļa vietni, sociālo tīklu kontu "@buvniecibaletak", sazinoties ar mums pa e-pastu vai pa tālruni.

 

Kādus personas datus mēs apkopojam par jums?

Apmeklējot kādu no uzņēmuma veikaliem, Tīmekļa vietni, sociālo mediju kontu, sazinoties ar mums pa e-pastu vai tālruni, mēs varam vākt šādu informāciju:

 • pieprasot komerciālu piedāvājumu, vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, informācija par vēlamo produktu. Šie dati tiek glabāti 10 (desmit) gadus no pirkuma datuma. Gadījumā, ja jūs neiegādājaties preci, pamatojoties uz sagatavoto komercpiedāvājumu, mēs šos datus glabāsim 2 (divus) gadus no dienas, kad jums tika iesniegts komercpiedāvājums.
 • preču iegādei - vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, informācija par pasūtītajām precēm, preču cena, maksājuma informācija, piegādes adrese. Šie dati tiek glabāti 10 (desmit) gadus no pirkuma datuma;
 • tiešā mārketinga saziņas gadījumā - vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs. Šie dati tiek glabāti 2 (divus) gadus no dienas, kad saņemta jūsu piekrišana saņemt tiešā mārketinga paziņojumus;
 • sazinoties ar mums sociālo tīklu kontā (Facebook) - vārds, uzvārds, komentārs, vaicājums. Šie dati tiek glabāti 2 (divus) gadus no to nosūtīšanas dienas;
 • Tīmekļa vietnes lietošanas dati - dati, kas apkopoti, izmantojot sīkdatnes un līdzīgas tehnoloģijas, kas saistītas ar tīmekļa pārlūkošanu u. c. (sīkāku informāciju skatīt sadaļā "Kādas sīkdatnes tiek izmantotas šajā tīmekļa vietnē");
 • jebkādus citus personas datus, ko jūs jebkurā brīdī varat mums sniegt, sadarbojoties ar mums. Šie dati tiek glabāti 2 (divus) gadus no jūsu iesniegšanas dienas.

Kādiem nolūkiem mēs vācam un izmantojam jūsu personas datus?

Mēs vācam un turpmāk apstrādājam jūsu personas datus tikai likumā noteiktajos nolūkos, kā izklāstīts turpmāk:

 • Sabiedrības un Tīmekļa vietnes piedāvāto produktu iegādes veikšanai (līguma izpildes nolūkā).
 • Ar jūsu piekrišanu, ja personas dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos.

Piekrišana tiešajam mārketingam

Visos gadījumos, kad vēlamies izmantot Jūsu personas datus tiešā mārketinga nolūkos, Jums tiks iesniegta piekrišanas veidlapa personas datu izmantošanai tiešā mārketinga nolūkos, kuru parakstot Jūs varēsiet piekrist Jūsu datu izmantošanai tiešā mārketinga nolūkos. . Jūs jebkurā laikā varat atteikties no tiešā mārketinga informācijas:

 • pa e-pastu info@buvniecibaletak.lv
 • sūtot pa pastu uz adresi Dārzciema iela 60B, LV- 1073 Rīga, Latvija
 • ierodoties Dārzciema ielā 60B, LV- 1073 Rīga, Latvija

 

Kādi sīkfaili tiek izmantoti šajā vietnē?

Sīkdatne ir informācija, ko tīmekļa serveris nosūta tīmekļa pārlūkprogrammai un kas tiek saglabāta pārlūkprogrammā. Šī informācija tiek nosūtīta tīmekļa serverim katru reizi, kad pārlūkprogramma pieprasa atvērt lapu no servera. Tas ļauj tīmekļa serverim identificēt un izsekot jūsu tīmekļa pārlūkprogrammu.

Plašāku informāciju par vietnē izmantotajām sīkdatnēm varat atrast šeit:

Sīkdatnes nosaukums

Sīkdatnes mērķis

Radīšanas brīdis

Derīguma periods

Izmantotie dati

_ga

Ģenerēts, lai izsekotu lietotājam un viņa uzvedībai lapā

Apmeklējuma laikā

2 gadi

Google Analytics

_gat

Ģenerēts, lai izsekotu lietotājam un viņa uzvedībai lapā

Apmeklējuma laikā

Sesijas

ilgums

Google Analytics

_gid

Ģenerēts, lai izsekotu lietotājam un viņa uzvedībai lapā

Apmeklējuma laikā

Sesijas

ilgums

Google Analytics

ads/ga-audiences

Ģenerēts, lai izsekotu lietotājam un viņa uzvedībai lapā

Apmeklējuma laikā

Sesijas

ilgums

Google Analytics

impression.php/#

Ģenerēts statistikas uzkrāšanai

Apmeklējuma laikā

Sesijas

ilgums

Facebook integrācija

NID

Displeja reklāmai

Apmeklējuma laikā

6 mēneši

Google Adwords

UUID#[abcdef0123456789]{32}

Lietotāja

identifikācijai

Apmeklējuma laikā

Sesijas

ilgums

Lapas iekšējā informācija

facebookid

Lietotāja

identifikācijai

Apmeklējuma laikā

Sesijas

ilgums

Facebook integrācija

cookie_cart

Izmanto, lai saglabātu jūsu iepirkumu grozu

Pievienojot preces grozam

30 dienas vai līdz preču iegādei

Iepirkumu grozs

PHPSESSID

Izmanto PHP sesijas laikā

Apmeklējuma laikā

Sesijas

ilgums

PHP sesijas atbalsts

 

Kam mēs varam izpaust jūsu personas datus?

Mēs varam izpaust Jūsu personas datus personas datu apstrādātājiem, kas sniedz mums pakalpojumus (veic darbu), t.i. kurjeriem, IT pakalpojumu sniedzējiem un apstrādā jūsu datus Sabiedrības kā datu pārziņa vārdā. Datu apstrādātājiem ir tiesības apstrādāt personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem un tikai nepieciešamajā apjomā un apjomā. Ar datu apstrādātāju palīdzību mēs veicam visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka mūsu datu apstrādātāji ir ieviesuši atbilstošus organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību un saglabātu personas datu konfidencialitāti.

 

Kā tiek izmantoti personas dati, ko sniedzat mums, izmantojot sociālos medijus?

Visu informāciju, ko sniedzat mums, izmantojot sociālos plašsaziņas līdzekļus (tostarp ziņojumus, "Patīk" un "Seko" lodziņu izmantošanu un citus paziņojumus), pārvalda sociālā tīkla administrators. Pašlaik mums ir Facebook konts - @buvniecibaletak, kura konfidencialitātes paziņojums ir pieejams https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Mēs iesakām iepazīties ar trešo personu paziņojumiem par konfidencialitāti un sazināties ar pakalpojumu sniedzējiem tieši, ja jums ir kādi jautājumi par to, kā tie izmanto jūsu personas datus.

 

Kā tiek apstrādāti jūsu personas dati?

Jūsu personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas Personas datu tiesiskās aizsardzības likumu un citām tiesību aktu prasībām. Jūsu personas dati tiks apstrādāti atbildīgi un droši. Sabiedrība gan izveidojot personas datu apstrādes līdzekļus, gan pašas apstrādes laikā īsteno atbilstošus tehniskos un organizatoriskos datu aizsardzības pasākumus, kā to paredz tiesību akti, lai aizsargātu apstrādātos personas datus pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, sabojāšanu, bojāšanu, pārveidošanu, pazaudēšanu, izpaušanu, kā arī pret jebkādu citu neatļautu apstrādi. Atbilstošus pasākumus nosaka, ņemot vērā riskus, ko rada personas datu apstrāde.

 

Kādas ir jūsu tiesības?

Jums ir tiesības:

 • Iesniegt mums rakstisku pieprasījumu, lai mēs jums sniegtu informāciju par to, vai tiek vai netiek apstrādāti ar jums saistītie dati, un, ja šādi dati tiek apstrādāti, jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem un šādai informācijai: apstrādes nolūki; attiecīgo personas datu kategorijas; saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, kuriem jūsu personas dati ir vai tiks izpausti; ja iespējams, paredzētais personas datu glabāšanas termiņš vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, kas izmantoti šā termiņa noteikšanai;
 • lūgt labot neprecīzus vai nepilnīgus personas datus, kas attiecas uz jums;
 • pieprasīt mums dzēst jūsu personas datus. Tomēr šīs tiesības nav absolūtas, un to pamatā var būt jebkurš no šādiem iemesliem: personas dati vairs nav nepieciešami, lai sasniegtu mērķus, kādiem tie tika vākti vai citādi apstrādāti; jūs esat nolēmis atsaukt savu piekrišanu savu personas datu apstrādei, ja jūsu personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties tikai uz jūsu piekrišanu, un nav cita pamata jūsu personas datu apstrādei; jūsu personas dati ir apstrādāti nelikumīgi; jūsu dati ir jāizdzēš, ja mums ir pienākums to darīt;
 • pieprasīt ierobežot jūsu personas datu apstrādi, ja ir piemērojams kāds no šādiem gadījumiem: jūs apstrīdat datu precizitāti, un mums ir noteikts termiņš, kurā mēs varam pārbaudīt jūsu personas datu precizitāti; jūsu personas datu apstrāde ir nelikumīga, un jūs nepiekrītat savu datu dzēšanai, bet pieprasāt, lai mēs ierobežojam jūsu personas datu izmantošanu; vai mums vairs nav nepieciešami jūsu dati apstrādes nolūkiem, bet jums tie ir nepieciešami, lai izvirzītu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskas prasības. Ja jūsu personas datu apstrāde ir ierobežota, mēs drīkstam apstrādāt šādus personas datus, izņemot glabāšanai, tikai ar jūsu piekrišanu vai lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskas prasības un/vai aizsargātu jūsu tiesības vai citas personas tiesības, vai sabiedrības interešu dēļ.
 • Pieprasīt, lai mēs pārsūtām par jums apstrādātos personas datus citam datu pārzinim, ja tas ir tehniski iespējams;
 • iesniegt mums sūdzību, ja uzskatāt, ka jūsu kā datu subjekta tiesības ir un/vai var tikt pārkāptas.

Kā jūs varat izmantot savas tiesības?

Lai īstenotu savas tiesības, lūgumus, sūdzības vai prasības, iesniedziet mums rakstiski:

 • pa e-pastu info@buvniecibaletak.lv
 • sūtot pa pastu uz adresi Dārzciema iela 60B, LV- 1073 Rīga, Latvija
 • ierodoties Dārzciema iela 60B, LV- 1073 Rīga, Latvija

Uz saņemtajiem pieprasījumiem, sūdzībām vai prasībām atbildēsim rakstveidā tiesību aktos noteiktajā kārtībā un termiņos, kā arī cenšamies sniegt Jums informāciju pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc Jūsu pieprasījuma saņemšanas.

Ja, saņemot pieprasījumu, sūdzību vai pieprasījumu, mums rodas aizdomas par pieteicēja identitāti, mums ir tiesības pieprasīt iesniedzēja personu apliecinošu dokumentu.

Ja nevaram sniegt Jums nepieciešamo informāciju un (vai) Jums ir pretenzijas par Jūsu personas datu apstrādes veidu, Jums ir tiesības vērsties Datu aizsardzības valsts inspekcijā, iesniedzot sūdzību.

 

Kā mēs jūs informēsim par izmaiņām Privātuma politikā?

Mēs varam atjaunināt vai mainīt šo Privātuma politiku jebkurā laikā. Šāda atjaunināta vai pārveidota Privātuma politika stāsies spēkā pēc tās ievietošanas mūsu vietnē. Jums tas laiku pa laikam ir jāpārbauda un jāpārliecinās, ka esat apmierināts ar pašreizējo Privātuma politikas versiju.

Pēc Privātuma politikas atjaunināšanas mēs jūs informēsim par, mūsuprāt, būtiskām izmaiņām, ievietojot tās vietnē. Varat atsaukties uz "Atjaunināšanas datums" apakšā, lai redzētu, kad privātuma politika pēdējo reizi tika atjaunināta.

 

Kā ar mums sazināties?

Ja jums ir kādi jautājumi par šīs Privātuma politikas noteikumiem, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot tālāk norādīto informāciju, zvanot uz tālāk norādīto tālruņa numuru vai nosūtot pieprasījumu izmantojot e-pastu,  pastu vai ierakstītu vēstuli:

SIA Jumta segumi, žogi

Reg.nr.: 40203290388

Adrese: Dārzciema iela 60B, LV- 1073 Rīga, Latvija

Tel. +371 22 133 330

E-pasts: info@buvniecibaletak.lv

 

Privātuma politika pēdējo reizi atjaunināta 21.05.2018.

 

Uzzini jaunumus pirmais!
Iepazīstieties ar mūsu PRIVĀTUMA POLITIKA
Rekvizīti:
SIA "Jumta segumi, žogi"
PVN maksātāja kods: LV40203290388
Adrese: Dārzciema iela 60B, Rīga, LV-1073
LV78UNLA0055002062855
AS "SEB banka" SWIFT (BIC) kods: UNLALV2X
info@buvniecibaletak.lv
lv@buvniecibaletak.lv
Līzings

2024 SIA "Jumta segumi, žogi". Visas tiesības aizsargātas.

Risinājums: webmod