Lojalitātes programmas SAVĒJIE noteikumi

Lojalitātes programmas SAVĒJIE noteikumi

I. Izmantotie termini un to definīcijas

1. Uzņēmums -  SIA “Jumta segumi, žogi”, galvenā biroja adrese Dārzciema iela 60B, Rīga, juridiskās personas kods 40203290388

2. Interneta veikals – elektroniskais veikals ar adresi www.buvniecibaletak.lv.

3. Anketa ir elektroniska reģistrācijas forma, kas tiek aizpildīta interneta veikalā www.buvniecibaletak.lv

4. Personas dati - lojalitātes programmas dalībnieka personas dati, kas aprakstīti lojalitātes programmas SAVĒJIE noteikumos.

5. Lojalitātes programmas dalībnieks - persona, kas tiešsaistē reģistrējusies SAVĒJIE lojalitātes programmā.

6. Programmu piedāvājumi – interneta veikalā www.buvniecibaletak.lv, telefoniski, e-pastā, sociālo tīklu kontos vai (un) citos veidos un līdzekļos, SAVĒJIE lojalitātes programmas dalībniekam tiek nodrošinātas akcijas, atlaides, dāvanas, atlaižu kodi un citi piedāvājumi, uzņēmums  SIA “Jumta segumi, žogi” aicina piedalīties spēlēs, aptaujās, viedokļu aptaujās.

7. Personīgie piedāvājumi - SAVĒJIE lojalitātes programmas dalībnieks saņem personīgos piedāvājumus, pamatojoties uz lojalitātes programmas dalībnieka veiktajām darbībām (pārlūkošanas vēsture, pirkumu vēsture).

8. Programmas konts – SAVĒJIE lojalitātes programmas dalībnieka interneta veikalā www.buvniecibaletak.lv reģistrēts konts.

9. Noteikumi – SAVĒJIE lojalitātes programmas noteikumi. 

II. Vispārīgi noteikumi

10. Noteikumi nosaka vispārējos dalības nosacījumus Lojalitātes programmā. Attiecības, kas nav aprakstītas šajos noteikumos vai ir aprakstītas tikai daļēji, regulē citi publiski izziņotie SIA “Jumta segumi, žogi” iekšējie dokumenti un Latvijas Republikas tiesību akti.

11. SAVĒJIE programmas mērķi:

 • nodrošināt lojalitātes programmas dalībniekiem iespēju izmantot ekskluzīvus piedāvājumus;
 • attīstīt tiešsaistes veikalus www.buvniecibaletak.lv aktivitātes, ņemot vērā dalībnieku vajadzības un uzvedību;
 • piesaistīt lojalitātes programmas dalībniekus un nodrošināt papildu atlīdzību par viņu uzticību un lojalitāti.

​12. Uzņēmumam ir tiesības jebkurā laikā mainīt lojalitātes programmas noteikumus, uz laiku apturēt vai pilnībā pārtraukt lojalitātes programmas darbību. Apturot vai pārtraucot darbību, lojalitātes programmas dalībnieki par to ir jāinformē publiski vai pa e-pastu, ja dalībnieku e-pasta adrese uzņēmumam ir zināma, ne vēlāk kā 5 darbdienas iepriekš.

III. Kļūstot par SAVĒJIE lojalitātes programmas dalībnieku

13. SAVĒJIE lojalitātes programmā var piedalīties personas, kas ir vismaz 14 (četrpadsmit) gadus vecas.

14. Lai kļūtu par lojalitātes programmas dalībnieku, personai ir jāizveido konts interneta veikalā www.buvniecibaletak.lv.

15. Lai reģistrētos lojalitātes programmai, personai interneta veikalā jāaizpilda anketa www.buvniecibaletak.lv.

16. Lojalitātes programmas dalībniekam ir jāsaglabā sava konta pieteikšanās dati.

17. Lojalitātes programmas dalībnieks apņemas sniegt precīzus, pareizus un pilnīgus personas datus. Ja sniegtie dati mainās, lojalitātes programmas dalībniekam tie ir jāatjaunina, ielogojoties savā kontā vai nosūtot informāciju pa e-pastu info@buvniecibaletak.lv

IV. Programmas priekšrocības

18. Kļūstot par lojalitātes programmas SAVĒJIE dalībnieku, persona iegūst tiesības saņemt informāciju par programmas SAVĒJIE papildu priekšrocībām programmas dalībniekiem.

19. SAVĒJIE dalībniekiem piedāvātās priekšrocības var ietvert spēju:

 1. saņemt īpašus piedāvājumus bezmaksas piegādei;
 2. iegādāties preces par izdevīgāku cenu;
 3. saņemt papildu atlaižu kodus precēm interneta veikalā www.buvniecibaletak.lv;
 4. tie, kuri piekrituši saņemt tiešā mārketinga ziņojumus, lai saņemtu informāciju par plānotajām izpārdošanām, akcijām, noderīgus ziņojumus ar profesionāliem padomiem, reklāmas ziņas par nopērkamajām precēm un to īpašībām. 

V. Personas datu apstrāde

20. Lojalitātes programmas dalībnieki, pievienojoties SAVĒJIE programmai, piekrīt, ka viņu personas dati tiks apstrādāti, kā aprakstīts šajos noteikumos. Lojalitātes programmas dalībnieku personas datu pārzinis ir SIA “Jumta segumi, žogi”.

21. Uzņēmuma lojalitātes programmas dalībnieku personas datu apstrādes mērķi ir:

 1. Lojalitātes programmas SAVĒJIE administrēšana un izpilde: personas konta dati (vārds un uzvārds, e-pasta adrese, parole, mobilā tālruņa numurs, pilsēta), pirkumu vēsture (piem., dati par preču iegādi interneta veikalā www.buvniecibaletak.lv, iepirkšanās biežums, iztērētā naudas summa, vidējais grozs), pārlūkošanas vēsture (piemēram, dati par lojalitātes programmas dalībnieka apskatītajiem un saglabātajiem produktiem).
 2. Lojalitātes programmas administrēšanas un izpildes nolūkā personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz līguma noslēgšanu un izpildi.
 3. SAVĒJIE lojalitātes programmas administrēšanas un īstenošanas nolūkos uzņēmums glabā: anketu datus - 10 gadus no dalības lojalitātes programmā beigām; dati par lojalitātes programmas dalībnieka interneta veikalu www.buvniecibaletak.lv pārskatītās preces - 90 (deviņdesmit) dienas no pārskatīšanas datuma.
 4. Ar lojalitātes programmas dalībnieka piekrišanu tiešajā mārketingā: e-pasta adrese un tālruņa numurs, dati par saņemto biļetenu lasīšanu un noklikšķināšanu uz saitēm biļetenos, dati par saņemtajām īsziņām (SMS) un citām ziņām, dati par pieslēgšanos tīmekļa vietni.
 5. Tiešā mārketinga nolūkos personas dati tiek apstrādāti ar lojalitātes programmas dalībnieka piekrišanu.

22. Ja lojalitātes programmas dalībnieks ir piekritis sīkdatņu izmantošanai, uzņēmums var nosūtīt personalizētus piedāvājumus, pamatojoties uz datiem, kas savākti, izmantojot sīkdatnes.

23. Lojalitātes programmas dalībnieki var jebkurā laikā atteikties no piedāvājumu sūtīšanas un profilēšanas tiešā mārketinga nolūkos, izvēloties atbilstošo saiti no jau saņemtajiem uzņēmuma paziņojumiem vai sazinoties ar uzņēmumu pa e-pastu:info@buvniecibaletak.lv.

24. Lojalitātes programmas dalībniekiem ir tiesības saņemt informāciju par savu personas datu apstrādi, pieprasīt šo datu labošanu, pieprasīt to dzēšanu. Tiesību aktos noteiktajos gadījumos Jums ir tiesības uz datu pārnesamību, tiesības iebilst pret personas datu apstrādi vai profilēšanas gadījumā atsaukt savu piekrišanu. Ja lojalitātes programmas dalībnieks uzskata, ka uzņēmums, apstrādājot personas datus, pārkāpj personas datu aizsardzību regulējošos tiesību aktus, viņam ir tiesības vērsties ar sūdzību Datu valsts inspekcijā, kuras galvenā mītne atrodas Elijas iela 17, LV-1050 Rīga, www.dvi.gov.lv/lv.

25. Visos gadījumos, kad SAVĒJIE lojalitātes programmas dalībnieks vēlas izmantot savas tiesības vai rodas jautājumi par personas datu apstrādi, viņš var rakstīt uzņēmumam pa e-pastu info@buvniecibaletak.lv.

VI. Personas datu nodošana trešajām personām

26. Lojalitātes programmas dalībnieka personas dati var tikt nodoti pakalpojumu sniedzējiem, kas izvēlēti konkrētu pakalpojumu sniegšanai, piemēram, vietņu mitināšanas pakalpojumu sniedzējiem, serveriem un to uzturēšanas pakalpojumu sniedzējiem, e-pasta pakalpojumu sniedzējiem, uzņēmumiem, kas sniedz biļetenu nosūtīšanas pakalpojumus, aptauju veikšana, sociālo tīklu kontu administrēšanas pakalpojumu sniedzējas personas, datu aizsardzības inspektoru pakalpojumu sniedzēji.

27. Uzņēmums var arī nodot personas datus, pildot savas juridiskās saistības, kā arī gadījumā, ja ir nepieciešams aizsargāt lojalitātes programmas dalībnieka un uzņēmuma intereses.

28. Personas datus var nodot tikai tām trešajām personām, kuras atbilst Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām.

VII. Programmas beigas

29. Dalība SAVĒJIE lojalitātes programmā var beigties:

 1. pēc tam, kad uzņēmums ir atcēlis lojalitātes programmu;
 2. pēc lojalitātes programmas dalībnieka pieprasījuma;
 3. ja uzņēmums bloķē lojalitātes programmas dalībnieka kontu, jo ir aizdomas par tā nelikumīgu izmantošanu;
 4. ja lojalitātes programmas dalībnieks nav pieteicies savā kontā interneta veikalā ilgāk par 3 (trīs) gadiem.

30. Pēc dalības lojalitātes programmā pārtraukšanas visi programmas dalībnieka konta dati tiek glabāti šajos noteikumos noteikto laiku. 

VIII. Nobeiguma noteikumi

31. Par visiem jautājumiem, kas saistīti ar dalību lojalitātes programmā, lūdzam sazināties pa e-pastu info@buvniecibaletak.lv .

Atjaunināts 28.02.2022

 
Uzzini jaunumus pirmais!
Iepazīstieties ar mūsu PRIVĀTUMA POLITIKA
Rekvizīti:
SIA "Jumta segumi, žogi"
PVN maksātāja kods: LV40203290388
Adrese: Dārzciema iela 60B, Rīga, LV-1073
LV78UNLA0055002062855
AS "SEB banka" SWIFT (BIC) kods: UNLALV2X
info@buvniecibaletak.lv
lv@buvniecibaletak.lv
Līzings

2024 SIA "Jumta segumi, žogi". Visas tiesības aizsargātas.

Risinājums: webmod