0Grozs
Preču grozs ir tukšs.
Pirkšanas un pārdošanas noteikumiPrivātuma politika
Privātuma politika

Ko nozīmē šī privātuma politika?

Šajā Privātuma politikā jums, tīmekļvietnes www.buvniecibaletak.lv (turpmāk tekstā ‒Tīmekļvietne) apmeklētājiem, tiek sniegta informācija par to, kā SIA "Jumta segumi, žogi” (reģistrācijas numurs: 40203290388, adrese: Dārciema iela 60B, Rīga, LV-1073, Latvija) (turpmāk tekstā – Uzņēmums) apstrādā jūsu personas datus, kurus varat sniegt, apmeklējot kādu no Uzņēmuma veikaliem, Tīmekļvietni, sociālo tīklu kontu “Facebook”, sazinoties ar mums pa e-pastu vai tālruni.

 

Kuri jūsu personas dati tiek vākti?

Kad apmeklējat jebkuru Uzņēmuma veikalu, Tīmekļvietni, sociālo tīklu kontu, sazināties ar mums pa e-pastu vai tālruni, var tikt vākta šāda informācija:

 • • ja vēršaties attiecībā uz komerciālo piedāvājumu: vārds, uzvārds, elektroniskā pasta adrese, tālruņa numurs, dati par vēlamo preci. Šie dati tiek glabāti 10 (desmit) gadus no preces iegādes dienas. Ja saskaņā ar minēto komerciālo piedāvājumu preces netika nopirktas, dati tiek glabāti 2 (divus) gadus no komerciālā piedāvājuma sniegšanas dienas;
 • • iegādājoties preces: vārds, uzvārds, elektroniskā pasta adrese, tālruņa numurs, dati par pasūtīto preci, preces cena, informācija par maksājumu, preces piegādes adrese. Šie dati tiek glabāti 10 (desmit) gadus no preces iegādes dienas;
 • • nosūtot tiešās tirgvedības ziņojumus: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs. Šie dati tiek glabāti 2 (divus) gadus no dienas, kad sniedzāt piekrišanu tiešās tirgvedības ziņojumu saņemšanai;
 • • sazinoties ar mums sociālo tīklu kontā (“Facebook”): vārds, uzvārds, komentārs, jautājums. Šie dati tiek glabāti 2 (divus) gadus no šo datu sniegšanas dienas;
 • • dati par Tīmekļvietnes izmantošanu: dati, kas ir savākti, izmantojot sīkdatnes un līdzīgas tehnoloģijas saistībā ar pārlūkošanu tīmeklī u. tml. (sīkāka informācija tiek sniegta sadaļā “Kādas sīkdatnes tiek izmantotas šajā Tīmekļvietnē”);
 • • jebkuri citi jūsu personas dati, kurus varat sniegt mums jebkurā brīdī, sazinoties ar mums. Šie dati tiek glabāti 2 (divus) gadus no jūsu datu sniegšanas dienas.

Kādiem nolūkiem tiek vākti un izmantoti jūsu personas dati?

Jūsu personas dati tiek vākti un apstrādāti tikai uz tiesību aktos noteiktā pamata un tikai nolūkiem, kas ir noteikti turpmāk tekstā:

 • • Uzņēmumā un Tīmekļvietnē piedāvāto produktu pirkuma izpildei (līguma izpildes mērķiem);
 • • uz jūsu piekrišanas pamata, ja personas dati tiek apstrādāti tiešās tirgvedības nolūkā.

Piekrišana tiešajai tirgvedībai

Visos gadījumos, kad vēlēsimies izmantot jūsu personas datus tiešās tirgvedības nolūkā, jums tiks iesniegta piekrišanas veidlapa par personas datu izmantošanu tiešās tirgvedības nolūkā. Parakstot šo veidlapu, varēsiet izteikt piekrišanu, lai jūsu dati tiktu izmantoti tiešajai tirgvedībai. Jebkurā brīdī varat atteikties no tiešās tirgvedības nolūkā sūtītās informācijas saņemšanas:

 • • rakstot uz e-pasta adresi info@buvniecibaletak.lv ;
 • • nosūtot vēstuli pa pastu, adrese: Dārciema iela 60B, Rīga, LV-1073, Latvija;
 • • ierodoties SIA "Jumta segumi, žogi" birojā, adrese: Dārciema iela 60B, Rīga, LV-1073, Latvija.

 

Kādas sīkdatnes tiek izmantotas šajā Tīmekļvietnē?

Sīkdatne ir informācija, kuru tīmekļa serveris nosūta uz tīmekļa pārlūkprogrammu un kura tiek glabāta pārlūkprogrammā. Šī informācija tiek sūtīta uz tīmekļa serveri katru reizi, kad pārlūkprogramma lūdz atvērt lapu no servera. Tas ļauj tīmekļa serverim noteikt un uzraudzīt tīmekļa pārlūkprogrammu.

Vairāk informācijas par Tīmekļvietnē izmantotajām sīkdatnēm ir pieejams šeit:

Sīkdatnes nosaukums

Sīkdatnes uzdevums

Radīšanas brīdis

Darbības ilgums

Izmantotie dati

_ga

Tiek ģenerēta, lai izsekotu lietotāju un tā uzvedību vietnē

Apmeklēšanas brīdī

2 gadi

Google analītikas rīki

_gat

Tiek ģenerēta, lai izsekotu lietotāju un tā uzvedību vietnē

Apmeklēšanas brīdī

Līdz sesijas beigām

Google analītikas rīki

_gid

Tiek ģenerēta, lai izsekotu lietotāju un tā uzvedību vietnē

Apmeklēšanas brīdī

Līdz sesijas beigām

Google analītikas rīki

ads/ga-audiences

Tiek ģenerēta, lai izsekotu lietotāju un tā uzvedību vietnē

Apmeklēšanas brīdī

Līdz sesijas beigām

Google analītikas rīki

impression.php/#

Tiek ģenerēta statistikas datu uzkrāšanai

Apmeklēšanas brīdī

Līdz sesijas beigām

Facebookintegrācijai

NID

Reklāmas attēlošanai

Apmeklēšanas brīdī

6 mēn.

Google Adwords

UUID#[abcdef0123456789]{32}

Lietotāja identifikācijai

Apmeklēšanas brīdī

Līdz sesijas beigām

Informācija lapā

facebookid

Lietotāja identifikācijai

Apmeklēšanas brīdī

Līdz sesijas beigām

Facebookintegrācijai

PHPSESSID

Izmanto PHP sesijai

Apmeklēšanas brīdī

Līdz sesijas beigām

PHP sesiju atbalsts

 

Kam var tikt izpausti jūsu personas dati?

Jūsu personas dati var tikt izpausti personas datu apstrādātājiem, kuri sniedz mums pakalpojumus (izpilda darbus), t. i., kurjeri, IT pakalpojumu sniedzēji, un apstrādā jūsu datus Uzņēmuma kā datu pārvaldītāja vārdā. Datu apstrādātājiem ir tiesības apstrādāt personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem un tikai nepieciešamajā apjomā. Piesaistot datu apstrādātājus, tiek veikti visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu, ka arī mūsu datu apstrādātāji ir īstenojuši attiecīgus organizatoriskus un tehniskus personas datu aizsardzību garantējošus pasākumus un glabā personas datus slepenībā.

 

Kā tiek izmantoti jūsu personas dati, kurus sniedzat mums ar sociālo plašsaziņas līdzekļu starpniecību?

Visu informāciju, kuru sniedzat mums ar sociālo plašsaziņas līdzekļu starpniecību (tostarp paziņojumus, lauku “Like” un “Follow” izmantošanu, kā arī citu saziņu), kontrolē sociālā tīkla pārvaldītājs. Šobrīd mums ir konts “Facebook” ‒ @buvniecibaletak ‒, kura privātuma paziņojums ir izklāstīts adresē https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Iesakām izlasīt trešo pušu privātuma paziņojumus un tieši sazināties ar pakalpojumu sniedzējiem, ja jums rodas jebkādi jautājumi par to, kā tiek izmantoti jūsu personas dati.

 

Kā tiek apstrādāti jūsu personas dati?

Jūsu personas dati tiks apstrādāti, ņemot vērā Latvijas Republikas Personas datu tiesiskās aizsardzības likumā, citos tiesību aktos noteiktās prasības. Jūsu personas dati tiek apstrādāti atbildīgi un droši. Gan nosakot personas datu apstrādes līdzekļus, gan datu apstrādes laikā Uzņēmums īsteno atbilstošus tiesību aktos noteiktos datu aizsardzības tehniskos un organizatoriskos pasākumus, kas ir paredzēti, lai aizsargātu apstrādājamos personas datus no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, sabojāšanas, maiņas, zuduma, izpaušanas, kā arī jebkuras citas nelikumīgas apstrādes. Attiecīgie pasākumi tiek noteikti, ņemot vērā riskus, kas rodas personas datu apstrādes dēļ.

 

Kādas ir jūsu tiesības?

Jums ir tiesības:

 • • iesniegt mums rakstveida lūgumu, lai jums tiktu sniegta informācija, vai ar jums saistītie dati tiek apstrādāti, un, ja šādi dati tiek apstrādāti, jums ir tiesības iepazīties ar saviem personas datiem un šādu informāciju: datu apstrādes nolūki; attiecīgo personas datu kategorijas; datu saņēmēji vai datu saņēmēju kategorijas, kuriem tika vai tiks izpausti jūsu personas dati; ja iespējams, plānotais personas datu glabāšanas periods vai, ja nav iespējams, kritēriji, kas tiek piemēroti šā perioda noteikšanai;
 • • pieprasīt, lai tiktu izlaboti nepareizie vai papildināti neprecīzie ar jums saistītie personas dati;
 • • pieprasīt, lai tiktu dzēsti jūsu personas dati. Tomēr šīs tiesības nav absolūtas un tās var izmantot, ja pastāv vismaz viens no šiem iemesliem: personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādos tie tika vākti vai citā veidā apstrādāti; esat nolēmis atsaukt savu piekrišanu jūsu personas datu apstrādei, ja jūsu personas dati tiek apstrādāti tikai uz piekrišanas pamata un nav cita pamata jūsu personas datu apstrādei; jūsu personas dati tika apstrādāti nelikumīgi; jūsu dati ir jādzēš, ja mums tiek uzdots to darīt;
 • • pieprasīt, lai tiktu ierobežota jūsu personas datu apstrāde, ja tiek piemērots viens no šādiem gadījumiem: apstrīdat datu precizitāti par periodu, kurā jūsu personas datu precizitāte var tikt pārbaudīta; jūsu personas datu apstrāde ir nelikumīga un nepiekrītat, ka jūsu dati tiktu dzēsti, tā vietā lūdzat ierobežot to izmantošanu; jūsu personas dati vairs nav nepieciešami apstrādes nolūkiem, taču tie ir nepieciešami jums, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgās prasības. Ja jūsu personas datu apstrāde ir ierobežota, šādus jūsu datus, izņemot glabāšanu, apstrādā tikai ar jūsu piekrišanu vai tādēļ, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgās prasības un (vai) aizsargātu jūsu vai citas personas tiesības, vai sabiedrības interešu dēļ;
 • • lūgt, lai jūsu apstrādātie personas dati tiktu pārsūtīti citam datu pārvaldītājam, ja tas ir tehniski iespējams;
 • • iesniegt mums sūdzību, ja uzskatāt, ka jūsu kā personas datu subjekta tiesības ir un (vai) var būt pārkāptas.

Kā varat īstenot savas tiesības?

Lai īstenotu savas tiesības, lūgumus, sūdzības vai pieprasījumus, iesniedziet tos rakstveidā:

 • • sūtot uz e-pasta adresi info@buvniecibaletak.lv ;
 • • nosūtot pa pastu, adrese Dārciema iela 60B, Rīga, LV-1073, Latvija;
 • • ierodoties SIA "Jumta segumi, žogi" birojā, adrese: Dārciema iela 60B, Rīga, LV-1073, Latvija.

Uz saņemtajiem lūgumiem, sūdzībām vai pieprasījumiem atbildēsim jums rakstveidā tiesību aktos noteiktajā kārtībā un termiņos, cenšoties sniegt jums informāciju pēc iespējas drīzāk, taču ne vēlāk kā 30 dienu laikā no jūsu lūguma saņemšanas dienas.

Ja, saņemot lūgumu, sūdzību vai pieprasījumu, mums radīsies šaubas par personas, kura pie mums vēršas, identitāti, mums ir tiesības lūgt šai personai uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.

Ja nevarēsim sniegt jums nepieciešamo informāciju un (vai) jums būs pretenzijas attiecībā uz to, kā tiek apstrādāti jūsu personas dati, jums ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā, iesniedzot sūdzību.

 

Kā jums tiks paziņots par Privātuma politikas grozījumiem?

Mums ir tiesības jebkurā brīdī atjaunot vai grozīt šo Privātuma politiku. Šāda atjaunota vai grozīta Privātuma politika stājas spēkā līdz ar tās publicēšanu mūsu Tīmekļvietnē. Jums vajadzētu reizēm pārbaudīt to un pārliecināties, ka jūs apmierina aktuālā Privātuma politikas versija.

Ja Privātuma politika tiks atjaunota, informēsim jūs par, mūsuprāt, būtiskām izmaiņām, publicējot tās Tīmekļvietnē. Ja vēlaties zināt, kad Privātuma politika tika atjaunota pēdējo reizi, pievērsiet uzmanību datumam (“Atjaunošanas datums”), kas tiek norādīts apakšpusē.

 

Kā varat sazināties ar mums?

Ja jums rodas jautājumi saistībā ar šīs Privātuma politikas noteikumiem, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot turpmāk norādītos rekvizītus, zvanot pa turpmāk norādīto tālruņa numuru vai nosūtot jautājumu uz e-pastu vai ierakstītā vēstulē:

SIA "Jumta segumi, žogi"

Uzņēmuma reģistrācijas numurs 40203290388

Adrese: Dārciema iela 60B, Rīga, LV-1073, Latvija

Tālr.: (telefona nr)

E-pasts: info@buvniecibaletak.lv 

 

Pēdējo reizi Privātuma politika tika atjaunota 21.05.2018.